AeroMechanika Pastóšky (Bytu)

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.

od SFO » 13 lis 2015, 12:45

Motto:
Entropie?
Sud splašků a sklenice vína je totéž,
co sud vína a sklenice splašků!
Dojde-li ke smísení.
Leč Život není ani Zdaleka takto MatFyzácky Přímočarý ...


Ave,
máme tu Mirády Dotazů typu
"... a proč strojní ventilaci?"
a odpovědí typu
"... komfort není o EKO... ."

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/enet/streamfile.php?file=000000010862.pdf&name=000000290638

Stejně jako dnešní odpověď "finančně zainteresovaných" u příležitosti dne "Passiv Hous-at" na Českém rozhlase,
ani toto vlákno nebude o PRAVDĚ, která vítězí nad LŽÍ (a nenávistí) :twisted:

Bude jen o tom,
že (my/vy/oni křesťané) žijeme v jiném tisíciletí,
další (?ONI?) že si právě užívají středověku, ...
komunisti (kultovníci všech barev duhy) se posunuli z lovců přes chovnou do kategorie lovná
... což ale nic nemění na faktu,
že KOMUNITNÍ obrana a útok,
třebas takových GERONTŮ, BezDomáčů, ... a jejich "bydlení" třebas na stáří,
je velmi aktuální (a nejen POLISxyz) téma ...
ale určitě nepovede k tomu, že osmdesátníci
budou vyvražďovat ostatní
(?mladší?; jj, i GERONT pocitově ví, co je to TO+ a kam to plus "teče"... ) členy smečky ...

Ano, vzdělanci je jedno,
jaké pojmy, dojmy, fakta či smyšlenky jsou používány.
Jaké informační splašky jsou mu předkládány.
Proč?
V současně době si (vzdělanec) VÝROKY dokáže OVĚŘIT,
umí JE klasifikovat a nebojí se je následně i KATEGORIZOVAT.
Což ovšem neznamená, že se podle nich (vzdělanec) následně bude i chovat!!!
Jo, to když bude (vzdělanec) i morálně pevným, je to jiná písnička..., leč životní nD+ KOMBINATORIKA JE SVINSTVO.

Tak se zaměřím na VZDĚLÁVÁNÍ vzdělavatelných.
A TY, Mamčo Přirodo, buď se mnou v Dobrém I Zlém.
Neb Lidská BLBOST je NeKOnečná, Zákeřně Zlá ...
a Díky TOMU taky pružná jak zhoubné bujení.
Půvabné na Lidské BLBOSTI je to,
že jednotlivé TŘÍDY nebo KATEGORIE blbosti se navzájem nevratně HUBÍ :!:
Proto nikdy nemůže lidská BLBOST nabýt JEDNOSTRANNÉ MOCI.
Jo, to blbost typu "virtuální dílo člověka", to je BohuŽel trošku jiná třída, tam jsou časové konstanty i desetitisíce let ... na druhou stranu, Mamča Příroda má Času Dost.

pěvecký sbor Brutus

PS:
Kde začít?
Ano, 1D "bezplusové" proudění, geometrie a topologie trubní sítě.

Kam dál?
Podstatné okolí zkoumaného systému, nejdřív geometricky.

Cíl vlákna?
Základní SADA NUMERICKÝCH HODNOT
a vzájemných korelativ hodnot (kontextově komentovaných).

Příklad?
Ve 21. století už (já) nesmím používat objemový průtok.
Důvod tvrzení?
Disipace energie v trubní síti potom "lže o desítky procent",
nelze kontrolovat "numerické machinace akademiků, profíků i sprostých marketINGáčů"...
a mimo jiné,
metaBolismus člověka (stejně jako "dřevopal") nelze počítat na litry vzdušiny,
ale na gramy za sekundu kyslíku, vodní páry, cukrů, CO2, CO, NOx ...

Tož přidá se nějaká (libovolně závislá, leč) Nobilita?
Nebo zas převáží (můj) KYNISMUS?

iGoGY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

od IJK » 23 lis 2015, 00:30

Bible Evropských norem,
zaměřených na luftování pastóšky.

http://www.eup-network.de/fileadmin/use ... Sept10.pdf

Kategorizace i klasifikace, zkratky, barvy a rovnice.
Polutanty, hluk.
Mraky předpočítaných hodnot.

Leč kdo prošel středoškolským vzděláním gymplo-počítačnického zaměření asi zahlásí:
"...tak jo, logaritmické tabulky bychom tu měli;
bohužel s logárem to už dnes skoro nikdo neumí,
zato každý věří počítačům a implementacím numerické matematiky.
A výpočet povrchu rozvodů vzduch dle EN 14239? Hmmm, Evropské Technické Normativy, to je pouze draze NĚKOLIKANÁSOBNĚ placená snůška papírů, odkazů a dobrých rad ... jak se politici, akademici a technici snaží udržet si své finanční zájmy."

Nakonec už uvádějí především EKO- dopady :evil:
Zavádí rozsáhlé sady různorodých kriteriálních hodnot
prapodivných fyzikálních rozměrů,
používají nepříjemné (chybné) uvádění fyzikálních rozměrů ...
a neuvedou ani jediné poctivé PODOBNOSTNÍ ČÍSLO.

Jako SFO bych dodal:
"Hmmm, sestavovat modely bez podobnostních čísel?
To je jen Pošetilé Zkoumání Slepých Uliček.
Bohužel opět příklad bezzubého akademicko-diletantského přístupu;
za pár let přijde jiná, silnější partyja,
akademicky zavede jinou,
nekompatibilní a především neporovnatelnou kriteriální sadu...
ergo kladívko dojde k prohlášení o nezkontrolovatelné kvalitě předchozího modelu,
že jde pouze o nevyhodnotitelné trendy vývoje, nejasné kvalitativní stavy díla...
Na druhou stranu, budou to pseudomodelování mít zase dobře zaplacené...
a někdo musí ty neznámé slepé uličky označit ...no neééé?
A protože z podstaty věci nelze zkontrolovat kvalitu jejich modelu, je to velmi lukrativní job.
Nebo si koupíme všechny normy, zkontrolujeme je a uvedeme každý rozpor s zákony přírody ...?"

Leč ani takové Reynoldsovo číslo
není samo o sobě
"biblickou či jinou nábožensko-kodexovou" spásou.
Obzvláště, je-li počítáno tak, jak je v kraji dosud zvykem ...
http://www.stpcr.cz/?download=scan/1960-6.pdf
dobrý příklad, jak počítat ekvivalentní hydraulický rozměr pravo úhelníků (ćtverce a obdélníkového vzduchového potrubí).

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
Shrnutí základních poznatků VENTILÁTORŮ
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=84435
V pastóškách se užívají nízkotlaké "odstředivkové" nebo částečně "souosé" lopatkové kolečka,
točící se "od 15 Hz do max 50 Hz".

PPS:
Tlakovou diferenci držíme do max. poloviny
definice nízkotlakých rozvodů ( 1 000 Pa děleno DVĚMA).
V rozvodech dosahujeme maximálni rychlost menší než 50 dm/s!
Plochu potrubí si zpočítáme z HYDRAULICKÉHO EKVIVALENTNÍHO PRŮMĚRU,
volíme fyzikální jednotku OPĚT DECIMETR (průměr)
z čehož dále plyne průtočná plocha dm^2 ...
a Bingo tkví ve výsledných LITRECH ZA SEKUNDU mnou tak odmítaného objemového průtoku.
A jak je to s MĚŘENÍM OBJEMOVÉHO PRŮTOKU?
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=85094
Také je zde uveden kontext KONDENZAČNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ.
A odkaz na Reynoldsovo číslo, výpočet absolutní vlhkosti, parciální tlak vodní páry nasyceného vzduchu ... a nutnost korigovat OBJEMOVÉ PRŮTOKY HUSTOTOU VZDUŠINY!

PPPS?:
Hustota v gramech na litr, hmotnostní průtok vzdušiny v gramech za sekundu,
"absolutní stěhování" vlhkosti v MILIGRAMECH ZA SEKUNDU,
(přesněji totiž jde o absolutní bilanční tok vlhkosti v mg/s
mezi venkovním počasím a endoklimatem,
tzn. toky ven a dovnitř v závislosti na hmotnostních tocích ventilací a nechtěnou in/ex-filtrací )
...,
AeroMechanický výkon v MILIWATTECH ...,
akustický výkon se nám odvíjí od PikoWattu a je vyjádřen LOGARITMICKY...
tak asi proto si zvykejte!

Mimochodem, jsem rád, že "profifirmy" už delší dobu uvádějí dvojí škálu objemových průtoků.
A uvědomme si, že v pastóšce si vystačíme pouze s jedinou škálou!

Proč?
Nesnáším nekohorenci čísla 60^2. Amebo 365.25 a nějakej Vébyt!

BohuŽel, zhusta logaritmickou či jinak "DeLINEARIZOVANOU".
Tedy, jak umíte přenést do praxe grafy?
Neumíte?
Pak není dál o čem psát.

BohuŽel, nelze bojovat proti demagogiím, pokud chybí základní návyky.
Tu nejde o neznalost, nevzdělanost, tady jde o stádovost myšlení ovcí...
prostě fakta stačí překroutit,
třebas jen prostou GUMOVOU RÁDOBY LOGARITMICKOU TRANSFORMACÍ :twisted:
Je to asi tak, jako s Moskvou
(a všemi ŽlutoPlemennými klany, kam i my často nejen jazykově holt patříme)
a oficiálními ruskými výroky o letadlech (civilních, bojových)...
v prvopočátku šíření "DĚS-informací" jen proveďte negaci a podrobte křížovým iGIN's metodám,
jo a číst odzadu (!!! i v časové dimenzi !!!),
klást inverzně orientované otázky
a mít měkký podprdelník.
Jj, zdravím redaktory na našem NejHNojněji navštěvovaném site TZB odborníků
... taky je nutno při čtení mnoha příspěvků
si napřed položit inverzní otázky a pár let/desetiletí si počkat...

Mne zatím těší jedna věc - ve věci VENTILACE PASTÓŠEK bude mít AirForum stále větší vliv
:!: ne na stádo ovcí, ale na "stádní PASÁKY" :!:

iGoSY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 03 pro 2015, 12:09

Ave,
pastóšky ventilujeme nuceně (páč jsou příliš vzducho-těsné a vyžadují parní hospodářství).
Vracíme odpadní teplo/chlad zpět do interiéru a/nebo je nuceně čerpáme do TUV
(jde o významný podíl energetického odpadního hospodářství - dtto např. hnojiště na statku).

Nahrazujeme část interiérového OBJEMU vzdušiny. Pojem ACH, hodnota dle tlakových diferencí.
Extrémističtí stavitelé (vzděláním obvykle strojaři)
dosahují ACH s indexem 50 i výrazně pod jednu setinu!
Potom je na výsost důležité znát,
kdy a kde se nachází
HLADINA NULOVÉ DIFERENCE
tlaků v exteriéru a interiéru.

Zopakuji zde poznatek, že barický stupeň je kolem 8.5 metrů
(což je rozdíl výšek pro tlakovou diferenci 1 hPa = 100 Pa),
tedy po delším provětrání pasóšky v kruté zimě
(provětrání je regulérní pojem pro "průvanovou" ventilaci okny)
může hladina ROVNOTLAKU být i 30 metrů pod podlahou.
Zatěsněné obytné prostory se pouhým ohřátím
exteriérového vzduchu o pevné konstrukce (po zavření oken)
NATLAKUJÍ jak horkovzdušný balón.
O kolik?
Poměr vzrůstu tlaku je stejný, jako poměr vzrůstu ABSOLUTNÍCH teplot
(ne patnáct nad nulou a patnáct pod nulou!
ale třebas 300K ku 260K se má jako x hPa ku 930 hPa).
download/file.php?id=198&mode=view/rokbox.jpg
Tři sloupce tlaků (tl. níže, normál a tl. výše) pro normální teplotu, což jest ??? K.
download/file.php?id=243&mode=view/rokbox.jpg
Hustota jako funkce tlaku a teploty.

Oddělili jsme úlohu tlaku a teploty od geometrie ZeměKoule, pastóšky (a cílově i venťásků).

Tedy opakuji první poznatek - hladina nulové tlakové diference.
Ve vícepodlažních budovách je těchto hladin vždy víc, než v jednopodlažních.
I v bungalovu je hladina různě výškově zdeformovaná.
Tu hledejte moji averzi k pojmu "rovnotlaké větrání".
Už jen ty rozdílné teploty jsou houston ...

Úročíme fakt,
že objem vzduchu není dostatečně "pevným a neměnným základem" dalších úvah a výpočtů.
Vzdušina mění
svůj objem
vlivem tlaku, teploty a poměrů složek (vodní pára, CO2, ...).

Proč se ale nejen hydromechanici, ale stále zatvrzeleji i "ventilovčíci"
drží objemů jak Hov.. KOšile?
Je to jen HLOUPÝ ZLOZVYK? Nemyslím si to. Je to jen hloupá lenost při používání NORMALIZACE.
Často bývá tato lenost doplněná o PILNOU snahu
PODSUNOUT příjemci "číselných hodnot"
taková HAUSNUMERA ... aby sežral návnadu i s navijákem!

Nástin důvodů, důsledků a možnosti jednoduchých a ne zcela chybných odhadů
při stanovování tlakových ztrát a umístění vzduchotechnických rozvodů
si osvěžte tady:
viewtopic.php?f=18&t=883&start=10#p3138
Odkazy na ASHRAE výpočty včetně koeficientů lokálních ztrát jsem uvedl...

Jenže, jádro
zvykového užívání OBJEMŮ
luftaři (strojoventilovčíky)
má nejméně DVA DOBRÉ DŮVODY:

1) žijeme v objemu, vytápíme/chladíme kubíky.
Další zdánlivě podobné argumenty?
Taky kapacita plic se udává v litrech,
ACH taky není o kilogramech ... a mimo to,
v trubkách se nám dobře počítají rychlosti.
JENŽE, v argumentech jsme "tiše" ZAHRNULI ČAS! Dokonce i to žití v objemu je o čase: teď jsem v kuchyni, přes noc v ložnici...

2) používáme ventilátory.
Jsou to stroje (na rozdíl od kompresorů či vývěv),
jen minimálně ovlivňující tlakové a teplotní poměry v dopravované vzdušině.
Příklad:
V pastóškách používáme ventilátory, které jsou vždy z kategorie
a) NÍZKOTLAKÝ tzn do 1 kPa tlakové diference,
b) "pidi" průtokový do 1 000 m^3 za 3 600 s (masochisti max do 1 m^3 / s, tedy 3600 hodinových kubíků),
c) nízko-výkonových, ... do kolika tak asi Wattů? ... kW to fakt nebudou!

Přidám DŮLEŽITÉ pravidlo pro stanovení aeromechanického výkonu:
platí, že součin

OBJEMOVÉHO PRŮTOKU
a tlakové diference

je roven výkonu (vykonané práci za jednotku ČASU).
Uvažme běžných .05 m^3 / s
vynásobme běžnou diferencí
250 Pa vnitřních odporů jednotky
PLUS
150 Pa přívodu a odvodu na jeden ventilátor,
upravme hodnoty i jednotky
(abych nás částečně připravil na "pastóšnické" systém jednotek)
50 litrů za sekundu krát 400 Pa, to je 5 x 4 = 20 WATT.
Vydělme účinností přeměny elektrické energie na energii aeromechanickou
(použiji číslo větší jak .25, ale určitě menší .8!)
a jsme někde na 35 až 80 W příkonu.

Po vsuvce,
jak souvisí
"ventilátorová" PRÁCE
S OBJEMEM rotující soustavy oběžného kola,
uzavřeme druhé pravidlo:
OBĚŽNÉ KOLO VENTILÁTORU
tvoří "nekonečná sada" rotujících kanálů.
Tyto kanály mají
KONSTANTNÍ HLTNOST
bez ohledu na to,
co jimi protéká.
Ano, ventilátor zatopený vodou, by se (se svým motůrkem) moc netočil ... ale:
Kanály pojmou (stejně jako barák)
KONSTANTNÍ OBJEM
vzdušiny.
Nebo vody, nebo rtuti ... plnej barák Hg, no to by základy zajely do podloží jak nůž do másla :lol: ...

Teď vážně:
Hustého suchého vzduchu v zimní tlakové výši
si nabere venťásek za jednu otočku stejně,
jako řídkého, zapařeného luftu před letní bouřkou.
Objemový průtok ventilátorem
NEZÁVISÍ NA HUSTOTĚ plynu,
který ventilátor čerpá.


Ale bude potřebovat lineárně víc PŘÍKONU podle toho, jak hustou tekutinu bude nabírat!
A podá nám tedy
jiné HMOTNOSTNÍ množství
třebas kyslíku, odvede jiné miligramy CO2, smrádku, ...
za jednu otáčku
oběžného kola
stejné geometrie!


pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
Ventilátor má dvě větve:
SACÍ - tam vytváří proti atmosféře podtlak, proto se do ní okolní vzduch "TLAKOVĚ NAVALUJE".
VÝTLAČNOU - v ní se většina kinetické energie roztočeného oběžného kola nejdříve transformuje na přetlak, který se postupně "vytrácí", až se všechen přemění na NÍZKOPOTENCIÁLNÍ teplo. Část tlaku ještě přejde KMITÁNÍM přes stádium hluku, a skončí na ještě méně potenciálním teple!

PPS:
Výtlačná větev (nejméně pak "její první metr")
zásadně ovlivňuje účinnost "výroby aeroEnergie".
Tedy i vygenerovaný Kravál!
Sací větev nesmí mít velký odpor, jinak dopadnete jak u pumpy na vodu klasické konstrukce,
která má nasát vodu z hloubky větší jak cca 8 metrů.
Ne, to není další barický stupeň,
to je jen rovnováha mezi nasycenými parami vody, tíhou sloupce a atmosférickým tlakem.
Takže to vlastně další barický stupeň je ...

PPPS:
A teď topologie rekuperačních
(či pouze ventilačních, odmyslete si primár a sekundár výměníku tepla)
jednotek se dvěma ventilátory,
pracujícími do jediného interiéru.

Zelený Exteriérový Nefiltrovaný Luft - Vtok - sací potrubí přívodního ventilátoru - filtrace - primár výměníku tepla -
- ventilátor přívodu -
kritický úsek Modrého luftu - kmen rozvodu - různé topologie přívodů
- sada Výtoků -
--- ŠEDÝ interiér a jeho záludnosti (soutava kalužin různě natlakované, pohybující se a vířící vzdušiny) ---
- ZEŽLOUTNE před sadou Vtoků - topologie "vratek" - kmen vratky - filtrace - sekundár výměníku tepla -
- ventilátor odtahu -
méně kritický metr Hnědého luftu - výfukové potrubí - Výtok do Exteriéru.


Mimochodem,
těmi kritickými metry a nutností chránit oběžná kola a výměník
lze argumentovat i v polemice,
proč NESMÍME DO bilance REKUPEROVANÉ ENERGIE
započíst i příkony OBOU VENTILÁTORŮ!
Příkon ventilátoru na odtahu jde rovnou do výfuku.
Teplo z venťásku, osazeného za filtrem a primárem ve větvi sání,
oteplí vzduch v rozvodech... a započíst je tedy svým způsobem lze.

iGoNY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 06 bře 2016, 22:16

Čtvrtý bod před prvním opakovacím příspěvkem
věnuji nejbližšímu okolí dvojvenťáskové rekuperky :!:

Některé opravdu jednoduché jednotky mohou být připojeny
VÝHRADNĚ KORUGOVANÝMI HADICEMI
vizte téma
viewtopic.php?f=22&t=1135&start=20#p10279
ale poté,
co jsem si dnes ZNOVU přepočetl tlakové ztráty na 10 metrů SPIRO potrubí
při přenášených tocích 3 až 120 g/s (gramů normového luftu za sekundu)
a porovnával je se GRAFICKY PUBLIKOVANÝMI ztrátami hadic ...,
viewtopic.php?f=22&t=1135&p=11035#p11035
zde nastiňuji pouze problém zásobování OSOB dle "přitrouble" aplikovaných hygienických normativů (Home / Office fakt NENÍ PODOBNÁ úloha)...
no,
task je zralý
nejméně na poctivé POMĚROVÉ MĚŘENÍ.

Leč pozor, korugovaná hadice a "dráto-alobalový rukáv" není totéž!
http://www.mmmfg.com/pdfs/M&M_FlexRight ... 8-8-13.pdf
... pěkný úvod.
Jenom tím, že lépe definujeme "kolena"
na izolovaných "dráto-alobalových" spirálních hadicích
šetříme svoji peněženku a především své uši.

Dlužno dodat,
že sice drtivá většina Mudrlantus Vulgaris
podrážděně až Buransky zaútočí po vyslechnutí BonMottu
"Dokonalost se skládá z maličkostí, ...",
ale já ihned Samozvanecky doplním,
že "Stokrát NIC umořilo VOLA!".

Předpokládám totiž, že toto SubFórum čte ta část LuftFórařstva,
která ctí PREMISU:
"Strojní ventilace je v pastóškách věcí
(téměř výhradně)
OSVÍCENSKÉHO POCITU ze zvýšeného komfortu.
Ve stávající rekonstruované bytové výstavbě pak i HOLÝM EKONOMICKÝM NESMYSLEM."

Leč opět RELATIVIZUJI SVŮJ VÝROK, neboť:
Pravda, naši ekonomickou optiku
nám může změnit JUST NOW
princip záporných daních (dotací).
Kynicky dodám: Všeho Do ČASU!
Nebo jinak: "Se Sovětským Svazem na VĚČNÉ ČASY, ale ani o vteřinu dýl!"
Méně PoliTICky NeNávistně?
Patnáctiletka PŘÍMOTOPŮ, dotací a marketingu ... je UŽ dnes v zásadním střetu s VIZEMI ZELENÝCH ENERGIÍ a také s klimatickými změnami.

Kruhem ke Strojním Luftovačkám obydlí?
NEKUPUJTE VĚCI, které jsou i "ZADARMO DRAHÝ".
Dokonce je nekraďte nebo nekupujte ani tehdy,
budou-li právě spadat pod amnestii či záporné DANĚ;
odsouzeni či zdaněni budete posléz a o to tvrději.
Blbý na tom ještě je i to, že trestáni budete těmi stejnými skupinami lidí,
které vás před tím tak Ovisogogicky Manipulovali...

A zpět k PREMISE?
Řešení, které už z FYZIKÁLNÍ PODSTATY VĚCI
NENÍ ŘEŠENÍM KOMFORTNÍM ...

... asi jako tisíckrát opakovaný dotaz, jak provést a izolovat vzduchotechnické rozvody
vně TEPELNÉ OBÁLKY BUDOVY.
Když přidám i vzduchotěsnící a parotěsnící obálku,
klasické dotazy typu:
"kam udělat lochny?"
"jaká tlakově-energetická pravidla musejí platit?"
... "A fakt tu zatím máme Čtvero Ročních Dob?"
...

hmmm, navrhnout si nekomfortní řešení
a ohánět se současně "zvýšením komfortu",
to fakt lze jen "tiše a opovržlivě obdivovat" :twisted:
Bez ohledu na často problematické finanční náklady a/nebo přínosy.

pěvecký sbor Brutus by SFO

PS?
Jak to váže k flex-hadicím, aplikovaným
V TĚSNÉ BLÍZKOSTI JEDNOTEK?
V kontextu předchozích příspěvků v tomto vlákně?
Nebo třebas v tady tom příspěvku?
viewtopic.php?f=18&t=883&start=20#p11004

Na SÁNÍ VENTILÁTORŮ můžete udělat více geometrických čuňačin s flex-hadicemi.
Na VÝTLACÍCH VENTILÁTORŮ tomu ZABRAŇTE!
Pomuchlaný flex na výtlaku budete MUSET DOPLNIT TLUMIČI HLUKU.
Nejen muchl-flex je zdrojem nadměrného hluku;
přídavný hluk produkují i tlumiče.
A hluk, to je "jen špička ledovce".
Ledovce, kterému se obvykle říká
AERODYNAMICKÉ ZTRÁTY
V NÍZKOTLAKÝCH
VZDUCHOVÝCH ROZVODECH.

PPS:
Současně však platí, že 100% NAPNUTÝ FLEX musí být (a je)
ekvivalentní SPIRO připojení.
U napnutého flexu však NEMUSÍM ŘEŠIT VIBRAČNÍ AKUSTICKOU VAZBU.
Flex ji utlumí lépe, než většina pružných manžetových spojů ...

PPPS?
Flex také "tlumí vyzářený hluk jednotky".
Přesněji?
Netlumí, hluk jenom propustí "ven z trouby".
O útlum se pak následně MUSÍ POSTARAT OKOLÍ.

Mimochodem, podobné je to s těmi "posledními metry" před vyústkami.
Podle směru TELEFONIE buď zmenší fokusaci ála "všesměrový reproduktor",
nebo "zajistí všesměrový mikrofon"
...
a tak SNÍŽÍ HUSTOTU AKUSTICKÉ ENERGIE.
Vizte tady, jak FACHÁ FOKUSACE V PRÁZDNÉ CIMŘE:
viewtopic.php?f=21&t=917&start=10#p4948
Srovnejte si s praktickými poznatky místní Nobility, která správně poukazovala:
"V prázdných cimrách byly přeslechy katastrofa,
co šlo ještě udělat, to jsme zlepšili,
... ale po zabydlení místností je to absolutní pohoda!"

!!!Což u snahy eliminovat hluk,
který GENERUJÍ VENŤÁSKY DO ZMUCHLANÉHO FLEXU,
fakt nedáte ...!!!
Osvícený Amatér a kvalitní profík sice ví
o FLEXIBILNÍCH TLUMIČÍCH HLUKU,
ale kdo si na ně vytkne DOSTATEK MÍSTA A PENĚZ? No Nééé?
https://itsolution.lindab.com/lindabweb ... al/fsa.pdf

4PS?
Praxe Amatéra KOnstruktéra a současně Montážníka (ne DIletanta ArCHItekta Kanálníka!):
0) GEOMETRIE: nemá TO ve voku
implikuje
sežene si plechovku s průměrem 1dm (koncové rozvody, kde se nevejde nebo "vypadá blbě", půjde holt DN 80!),
najde nerezovou varnou konvinci 1.5dm (paneláčník si dává na příhodná místa jako "optický model" SPIRO DN 125 s izolací, pastóšník pro simulaci hlavních větví rozvodů),
uloví si nějaké papírové trubky, PaNaPr navlíkne na smeták ...
prostě maká a modeluje si to, co má PROFÍK za léta praxe a odříkání dávno "VE VOKU".

Jo, a skutečný AMATÉR blbě netlachá, když mu náhodou profíci (ano, sice Různých Barev Duhy)
NAZNAČÍ, co si má zkusit.
NAMODELOVAT,
neb amatér se MUSÍ SMÍŘIT S FAKTEM,
že jeho řešení budou vždy jen modely, nikoliv plnohodnotná díla!

5PS:
KOndenzace,
téma, které je díky mnoha diletantským přispěvatelům na internetu
už HÓÓÓDNĚ PRŮSEROVÉ.
Pozitivum dilošů? Aspoň se o problematice mluví.
Negativum téhož? Snůška Hrubých Omylů jasně vede nad DROBNIČKAMI
typu příspěvků PT MŠ či PT JH.
Závěr?
Já osobně budu dávat ke skupenským změnám
a problematice RH% pouze PLACENÉ KONZULTACE.
Začnu vždy tím, NA CO MUSÍTE ZAPOMENOUT,
než se s vámi začnu tématem vážně zabývat :twisted:


iGoNY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 18 bře 2016, 01:04

Ave.

Dimenzování NORMALIZOVANÝCH POTŘEB
VENKOVNÍHO
UPRAVENÉHO
VZDUCHU.
http://www.engineeringtoolbox.com/venti ... d_115.html
http://www.engineeringtoolbox.com/air-c ... d_867.html

Hmmm, už jste si zjistili, jak jsou to nesmyslná
a v bydlitelské praxi pastóšníků,
natož pak obyvatelů reKOnstruovaných BYTŮ,
nedosažitelná čísla?

A co teprve TEPELNÝ MATENÍK!
viewtopic.php?f=18&t=1504#p10830
v pastóškách či bytech, které potřebují více jak sedm měsíců v roce teplo doplňovat,
ale už více jak měsíc z nich teplo naopak ODEBÍRAT!
Průser je také v tom,
že po drtivou většinu času NEMÁTE K DISPOZICI
ANI TŘETINU NÁVRHOVÝCH HODNOT.
Nejsou k dispozici potřebné GRADIENTY veličin. Nelze je tedy ani kvalitně a rychle regulovat.
Inu, stejné je to s topením, s chlazením,
s větráním, osvětlením, hlukem... žádné MAX hodnoty v nelineárních systémech nic nevypovídaji, jak to bude "v průměru, v globále, v meridiánu, ...," a především v minimech nD+ prostoru.

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS?
Ve Výstavbě!!!

Vezmi Hodinové Kubíky,
poděl TŘEMI
a počítáš s GRAMY VZDUŠINY ZA SEKUNDU.

Takže příklad z praxe, kdy po nahrazení 2kW ventilátorků na stupačce 8np paneláku SAMOTAHEM
28.8.16 (vedro!) jsem změřil max 10 g/s při odstraněni "zaBaBlajzovaných" filtrů na vstupních otvorech DN 100. Jinak trapné 3g/s!!!
A často také ZÁPORNÉ HODNOTY ODTAHU...

Když ubereš 10/12 (tedy míň, než 20% !) z hmotnostního průtoku,
dostáváš průtok objemový (z kil kubíky, z gramů litry).

Aeromechanický výkon je součinem
průtoku (!objemového!)
a
tlakové ztráty.
Proto počítej v [mW] z litrů nebo gramů.
A když počítáš z gramů,
musíš přidat 20% hodnoty!
A máš AeroMiliWatty!!!
TeploWatty? Nepřidáváš nic a dostaneš je
jen vynásobením teplotním rozdílem...


Proto od začátku počítejte s HMOTNOSTMI!!!
Na ty si převeďte i objem pastóšky, ventilaci plic, vodní páru, CO2 ...

Jeden Moudrý Tazatel položil triviální otázku:
Jaká rychlost v rozvodech už je MÁLO, přesněji NEBEZPEČNĚ MÁLO?
Vyjdu z hltnosti, EC pohonu a faktu,
že MÁLO BUDE VŽDY V KONCOVÝCH VĚTVÍCH.

První fáze odpovědi - 20% max rychlosti je obecně považováno za OK,
vemu polovinu a řeknu, že 3 dm/s je hraniční,
nebezpečné (předpokládám jen task nestabilita proudění) 0.4 dm/s.

Druhá fáze?
Přepočíst rovnicí kontinuity ve větraném prostoru!
Stačí prachsprostá aplikace trojúhelníkového rychlostního pole,
vrchem TAM,
vprostřed 0.0 dm/s,
spodem ZPĚT.
U stropu/podlahy klidně MAX rychlost (nejdelší vektor rychlosti).
JENŽE, vypočtenou rychlost VYNÁSOBTE;
povyšte o jeden až dva řády.
A takto korigovaná "proudnicová rychlost"
musí být menší
KRITERIÁLNÍ ROVNICE PRŮVANU.
V létě 10dm/s,
v zimě 1.3 dm/s

BACHA, počítáno pro MAX rychlost v přívodu!
To např. rychlost v odtahu z Geberitu je max 50 dm/s a protlačí jen 6 g/s!

Pak se kouknout do nomogramů použitých vyústek ... pro MIN !!!
A zhrozit SE.
Ano, takto SE fakt NEDÁ STROJNĚ LUFTOVAT,
je tedy nutno OPRAVIT MIN RYCHLOST.
Věřte, že min budete kdesi u 5 dm/s, jinak "nemícháte smrádečkem".

Ve třetím kroku vyřešte ODTAHOVOU RYCHLOST.
Díky různému stupni znečistění tady NEEXISTUJE ŽÁDNÝ RULE OF THUMB!
Stejně existuje jen nespojitá řada DN,
tedy
STEJNÝ
NEBO
O JEDEN STUPEŇ MENŠÍ PRŮMĚR
je to přesné řešení pro pastóšku.
Pro byt? Jen Stejný Průměr!!!
A opět opakuji, od rychlostí ihned ke hmotnostním průtokům!

PPS:
Reynoldsovo číslo vzduchovodů počítejte vždy
s pomocí Hydraulického průměru.
Označujeme D s dolním indexem h.
TLAKOVOU ZTRÁTU ovšem nikdy NESMÍTE Počítat z Dh,
ale musíte nejdříve nalézt tzv. průměr EKVIVALENTNÍ.
Který zhusta závisí i na Re...
To se od amíků v jejich "Škatuli na Nářad"í sice nedozvíte...
http://www.engineeringtoolbox.com/hydra ... d_458.html
ale furt lepší, jak drátem do oka!
Ekvivalentní KRUH, odpovídající různým obdélníkům, které mají IDENTICKOU TLAKOVOU ZTRÁTU najdete např.:
http://www.engineeringtoolbox.com/equiv ... d_205.html
A jedna pěkná filipika Kruhové nebo Hranaté potrubí, napsaná na objednávku LINDAB:
http://www.lindab.com/be/Documents/Cata ... ruiken.pdf
Je tam i pěkný příklad výpočtu tlakových ztrát ... jen tam chybí přičíst cca 20 Pa Bordovy ztráty!

PPPS:
CT 150, poslední manuál, stále jedna HRUBÁ CHYBA:
http://www.exrg.it/_prodotti/documenti/ ... 20data.pdf
Ty barevné "kopečky" v Qh gráfku
mají totál blbě popis. Chybí tam HODINA!!!
Jenže, kdo neumí složené zlomky ...
nemůže umět ani základy fyzikálních vztahů.
Ty vztahy praví, že "prdýlky" jsou
"řezovými ekvipressure omalovánkami" pro
1 000 Pa, 800 Pa, 600 Pa AeroMechanického Příkonu

(já bych to takto SamoZvanecky nazval)!

4PS:
Hoďte vokem na HLUČNOST CT 150!
Jde o změřená data (na CZ site blbě okopírovaná!!!) a krásně ukazují na fakt,
k čemu je Selský rozum při hodnocení nelineárních systémů.
Fakt nelze brát jen SUMU výkonnů v oktávách!
Pak si srovnejte hlučnost se Silent venťáskem DN100, semi radi/axi- konstrukce,
který jeden kvelb nabízí pod 1k9 včetně DPH :shock: :
http://www.bydleniazahrada.cz/obchod/by ... 0-n-silent
A hlučnost najdete na str.763 tady http://www.solerpalau.com/media/catalog ... silent.pdf

666 PS?
Proč se snažím poukázat na mnohá klišé STROJNÍ VENTILACE PIDIPROSTŮRKŮ?

Pěkný příklad LINEÁRNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU při různých teplotních diferencích:
https://itsolution.lindab.com/lindabweb ... lafond.pdf
Italsky; no a?
Aspoň se budete věnovat Fyzikálním Vztahům, Diagramům a Náčrtům (až příjemně strojařsky přesným...)

888 PS?
Při VSTUPU "čerstvého" VZDUCHU do ventilovaných prostor PASTÓŠEK a BYTŮ
vždy dochází ke směšování.
AeroDynamická Indukce je popsána MNOHA PODOBNOSTNÍMI ČÍSLY.
BezRozměrnými? Ne, s rozměrem [ 1 ].

Pěkná a PRAKTICKÁ INDUKCE při Vy Ústění?
http://vetrani.tzb-info.cz/regulace-vet ... ch-systemu
Leč BACHA!
To, co bez problémů funguje při ABSOLUTNÍ lineární GEOMETRII ŘÁDU DEKAMETRŮ,
oplývá řadou Drobniček, pokud se pohybujeme v řádech DECIMETRŮ ... :idea:

Jedna ze Svatých Pouček projektování praví,
že jedině projekt v měřítku 1 : 1 pochopí více jak 80% zúčastněných...
Průser netkví v tom, že 3D tiskárna pro model divadla ještě nebyla vyrobena ...
drobnička je skryta v ČASE!!!
Fakt umíme predikovat, ke všemu si počkáme v měřítku ČASU 30 let, abychom ... ha, SCÉNÁŘE!

Závěr:
Na papíře vypadá projekt VŽDY LÉPE A RADOSTNĚJI.
Mimoto, papír snese všechno.
Jo, to 3D+ model 1:1,
ke všemu vysoce PRŮSVITNÝ
VE VŠECH ČTYŘECH ROZMĚRECH,
to je jinší KaFé.


iGoNY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 18 lis 2019, 10:03

Ave,
neb se nám tu opět jak Bílá nemoc šíří Bludy a Tlachy Fšeckněch Barev Duhy ... :twisted:

tak jednu E D U K A C I _ "zadara drahou".

https://itsolution.lindab.com/lindabweb ... /da2eu.pdf

SFO alias metball

PS:
... či metBLB, jak tu byl jeden ze zadarmoRadičů krásně a především poeticky zmodifikoval můj nick.

PPS:
"Bludy a Tlachy", co tím mám na mysli?
Třebas nesmyslné PRŮMĚRY hodnot v čase,
popírání faktu, že veškerá aeromechanická energie se musí změnit v nízkopotenciální teplo,
a především to, že "různě NELINEÁRNÍ ČÁST" této disipace energie
jde CESTOU _ H L U K U !
A věřte, že ten aeromechanický je zase spektrálně "velmi proměnlivý" ...
né jako při odsávání pilin ve stolárně ;)

PPPS:
Tedy odkaz nám dává (znalým nejen lexikálních primitiv)
poměrně hluboký vhled do grafo-tabulko-faktografie
problematiky
ROVNOTLAK a obývané pastóšky ve čtvero ročních dobách ...
(iGIN's Alias Vivaldiho HovnoTlak).

iGoGY

Douška?
Lži jsou libovolně modifikovatelné, nekonzistentní a snadno srozumitelné.
Váží se zhusta ke krádežím a posléze inhumacím.

Narozdíl od toho studium faktů přináší jen "sedací mozol" a potenciál, že budete OLOUPEN A ZABIT.

Proč?
Regulaci na KONSTANTNÍ PRŮTOK nelze oddělit od regulace na určitou tlakovou ztrátu
(a pokud kruciální diferenci tlaků pregnantně neměříte, pak regulaci spíše degradujete na vágní ovládání JAKÉSI DISIPACE ve WATTECH ...),
...
tedy hurá do měření absolutních tlaků!!!
Stačí k tomu Jabkoidní mobil, který má zabudovaný vcelku použitelný senzor "už v zálkadní nákupní ceně".

Dokonce (jako každý mobil) má i senzor akustického tlaku! Tedy "pseudoperiodické" tlakové diference "řádu pidiřádů".

Důvod k sepsání tohoto příspěvku? Byl jsem s oteklým kolenem v nemocnici, a chvilku jsem koukal (a především poslouchal) novodobou potrubní poštu 8-)

IJK a jeho oblíbená _ S CH O L A _ L U D U S
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 22 lis 2019, 10:42

Blud, Tlach?

Třéébááás :

000 píše:...
Důkazem naprosté neznalosti návrhářů je toto řešení:
https://static.4nets.sk/photo/69/503669/forum/43138534_1600.jpg
nebýt Photoshopu, tak u páry do té vyústky nikdo nedostane.


Ano, je to důkaz neznalosti i tohoto "VelkoNávrháře" :twisted: ...

SFO

PS:
Ani Andi Bury, ni nejbohatší člověk na ZemNéKouli,
nezaplatí "kouzelníka s digitálními kurvítky reality" aby TAKTO PĚKNĚ upravil fotku ...

PPS:
... která je beze sporu NEuPravená ...

PPPS:
... neboť tým, který ji pořizoval, měl dostatečné fyzikální znalosti ...
a které například komentátor oné neupravené fotky už
(od dob svého školního mládí) "jaksi pozapomněl".

iGoGY

Douška?
Je použit "Smrtedlně Jedovatý" Plyn ...
... ovšem v "úplně opačné fázi" než jsme zvyklí,
a je akční ve spolupráci s H2O ...,
a fotka je hnedle medle jak "vyšitá".
A vcelku bez jakýchkoliv přídavných nákladů.

Které by byly nejen zbytečné,
ale hlavně ani s nimi
by to
N E B Y L O _ R E A L I Z O V A T E L N É .

Cosi jako srovnávat ventilaci pastóšek a truhlářské dílny?
To mi na mysli tane ...
Argumentovat názory je sice přípustné, ALE ...
... inu, podobně, jako je to S TĚMI "akumulačními objemy digestoří",
které jsou dozajista nutné ve škloních kuchyních
a určitě také v panelákových bytech ...
ale jsou vždy "odvozeny" od objemu těch kuchyní!
Nebo, přesněji napsáno,
od !!!NEJEN!!! objemů zbytku interiérů,
které jsou schopny s kuchyní a digestoří
KAPACITNĚ "VAZBIT".
Přes aktuální rezistance a induktance!!!
Neb difizuvita a advektivita "smradů" (na rozdíl od triviality elektrikářského pohledu na věc)
se často mísí třebas s "explozivním dostřelem" smrdutého aerosolu ..., který je zase ve velkovývařovnách problémem zcela zanedbatelným.

MetBall, neboli PiBall (meteoroLOGický balón, určený k tomu, abychom nekriticky nepřijímali pranostiky, výsledky reklamních akcí na různé meteostanice, či na nepoužitelné matematické postupy při prerdikcích stavu atmosféry, ...),
ale abychom jen smysluplně interpretovali výsledky DIGITÁLNÍCH SIMULACÍ).

ŽeÁno, AntiMaryšin?
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 25 pro 2021, 00:00

Ave,
myslíte si, že "se.. mimo mísu"...
a ono to až tak "nejni RechtHaben". :twisted:

???

Jediné vlákno, které obsahovalo klíčové slovo OPTICKÝ,
bylo mnou zneužito ...
neboť mám už zopár desítek let
PIFKU na "Hňupy z CHMI",
kteří ani v nejmenším nechápou,
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/
o čem že je OBJEKTIV, KAMERA, ZÁBĚR či snímek :x
Screen Shot 2021-12-24 at 22.54.40.jpg
...lecjaký je sice ostrý jak břitva...


A tak stále za naše peníze nakupují lepší a použitelnější VIDEOKAMERY na námi placené (a jsem rád, že tak tomu stále ještě je) meteorologické pozorovatelny "vyšší marketingové bonity",
leč poněkud jim uniká, že AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ ZÁBĚRŮ
PŘI HLOUBCE OSTROSTI ... .

Jsem nešťastný (za ty NEŠŤASTNÍKY a jimi ovládané ovce obecné),
co budou jako správní "příležitostníci" do omrzení vykládat,
že ty kamery za desítky tisíc nedokáží nastavit FIX-FOCUS na nekonečno...

Ale protože máme Svátky Návratu Slunce ze Záhrobí ...

SFO

Douška?
Nejpitomnější oportunní vytáčka v historii Křesťanství?
Otcové SuperKněží nahradili PraStarý Pohanský Svátek
(přirozeného běhu Sluneční Soustavy)
IDEOU,
že každoročně přijde
jakýsi Maličký Žid
a dá vám něco zadarmo. :lol:

AntiSemitské?
Neé, jen mírně přidrzlé KONSTATOVÁNÍ FAKTU,
co se stane těm,
co oportunně "kur...kují Púa",
třebas formou "očipovat se nedám".

Tož, pozitivní Myšlení (neééé Common Sense!!!)
a Zůstávejte NEGATIVNÍ.
Především/Výhradně eliminujte NÁSLEDKY chování celé entity kolem Vás !!!Vás NeVyJímaje!!!.

Cosi, jako silniční provoz: "Umět číst HRU."
Nebo Luftování Pastóšek: "Nebét NeNažhrané!"
A také:
Dokonce i CéckoTV Pohádkáři
si za naše prachy
pohráli s tématem
Č A S O - P R O S T O R O V Ý CH _ P A R A D O X Ů .


Třebas, že kamera za dobrých světelných podmínek automaticky zaostří, ale ve tmě ...
Ani Selský rozum, ani Linearizovatelnost, ani...
vám "ze sra... nepomohou".
Noóóó, a ani Hodinky Tří Sudiček.

Ať nám slouží k duševnímu zdraví!
Svatých (Jednoduchých, StoKrát Opakovaných) Lží už se pomalu zbavujme, ano prosím?
Raději domýšlejme Kroků Svých (a především tahů/kroků ostatních hráčů v našem tzv. podstatném okolí).
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 26 lis 2022, 22:18

Ave,
venkoncem smysluplně tu probíráme strojní ventilace BYDEL (pastóšky/byty).

Při ventilaci je moudré, nevhánět do bydla:
A) bordel-luft
B) klendra-luft

Dále je nezbytné luftem v bydlu kvedlat/mixovat/cirkulovat.

Tedy? Honit bydlem:
C) filtr-luft
D) ionto-luft
E) vlhko-luft

metball

Douška?

Filtrace:
https://en.wikipedia.org/wiki/HEPA

Pro ventilaci je NUTNÝ tlakový gradient.
Tento gradient musí způsobit PROUDĚNÍ, které nesmí mít povahu PRŮVANU.
Dále tento gradient musí být MINIMALIZOVÁN v rekuperační jednotce.
Proto nesmíte libovolně zapojovat ventilátory a filtry, nesmíte vytvářet nevyvážené větve primáru a sekundáru ...
No, vlastně můžete, ale nesmíte se pak divit, jak jste to "celý zčůrali" :twisted:

Disipací !VŠECH! energií vždy nakonec vznikne nízkopotenciální teplo.
Nesmíme však "hňupsky při nevyhnutelné disipaci" procházet oblastí HLUKU!!!
A jak jsem výše zmínil, ani oblastí rychlostí a teplot, kterým se říká průvanu. Nebo třebas "blbého osvětlení", neregulovatelného vytápění, ...

Tož si přeberte tak,, jak jste schopni a ochotni.
A škoďte (lecjakým hýzlíkům) programově a metodicky, dnes a pořád!

Jo, a v jednom z vláken tu jeden bojovník moudře zmínil, jak si vyřešil UHLÍKOVOU (aktivní uhlí) filtraci, ...
tak tu dávám odkaz:
https://www.elmaxshop.cz/filtr-an-11000 ... -flp-modry

Přes kilo PROVOZNÍCH céckých kačének na měsíc není málo, ale výsledek dává smysl.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 18 říj 2023, 18:58

Jedna pěkná storka, podložená daty:

Pritchard píše:... nepřevětrávalo a v zimě nevysoušel vzduch?
Mám Brink Flair 325 řízenou 3x CO² čidlem (obývák, ložnice, dětský pokoj) ... Továrně je tam na čidle CO² min. 400 a max 1200PPM.
U hodnoty větrání 150m³ a vyšší už je slyšet proudění vzduchu,
tak jsem zvýšil hodnotu min. CO² na 700 PPM
a max na 1300 PPM, takže rekuperace jede většinou na 100m3
a při zvýšení CO² větším počtem osob v místnosti na 100-200m³.
250m³ mi to ještě nikdy samo nesepnulo.
Jen boost tlačítkem.
Dík.


Jak jsem byl kdysi pravil, velmi by se nám tu hodilo, kdybychom se "proškolili v tématu ZMMaR", tedy základy Meteo, Měření a Regulace.

???

Inu, jde-li o problematiku
ELIMINACE FYZIOLOGICKÉ PRODUKCE CO2,
je nutné nejdříve vyřešit:
a) kde měřím koncentraci CO2 (nejen v INTERIÉRu),
b) jaké kvality je venkovní vzduch,
c) jak bude CO2 z problematických míst "vyháněn".

PT Tazatel investoval do tří čidel ...
a nemoudře předpokládal (jako v tom fórku, kde ŤinŤon na tržišti argumentuje zákazníkovi a/nebo kontrolorovi,
že "...čím víc proužků, tím víc ADIDAS!"

Jj, pokud REGULAČNÍ SYSTÉM není naprogramován, jak má zpracovat data ze tří sond ... !

Proto KONFEKČNÍ jednotky (když už), tak měří jen průměr CO2 v odtahu ...

???

ADIDAS je ochraná známka, tři pruhy jsou právě a jen ty chráněné :twisted:

Takže?
Pořídit si "systém" MaR,
kde na jedné starně (měření) máte tři CO2 měřáky,
ale na straně regulace ("serva")
jen jednu dvojici venťásků, které musí v podstatě spolupracovat tak, aby "kolik KILO ODTÁHNU, tolik KILO NATLAČÍM"
je ZHŮVĚŘILOST.

První rada, jak pokračovat směrem "lepší použitenost"?
Serva, která budou distribuovat správné množství reálně kvalitního venkovního vzduchu
DO POBYTOVÉ ZÓNY - KDE MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MĚŘÁK CO2,
který dokáže poskytnout data pro
z5novazební smyčku!!!
Leč nezapomenout na pravidlo "nejde-li to silou, nepůjde to ani větší silou".
Třebas kvůli průvanu, hluku, ..., aeromechanickým zkratům.

Majte sa, jak scete a škoďte, kde se to jen do těch YRA vejde!
A klíďo se zaměřte i na Ručníkáře, Paprikášovce, Putlerovce, Donéčka Pagátka, EnTenTýky, Hňupy, ... a Burany všechněch BarevDuhy.

metball
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 744
Registrován: 21 čer 2014, 12:52


Zpět na HIC

cron